Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

Ý kiến của thành viên

Top