Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

cáp 2pair22awg

  1. Q

    Toàn quốc cáp điều khiển lõi mềm, cáp điều khiển chống nhiễu Altek Kabel

    Bên em nhập khẩu và phân phối các loại cáp điều khiển, cáp tín hiệu vặn xoắn chuẩn awg thương hiệu Altek Kabel – CHLB Đức Cáp tín hiệu 1 pair 16 awg Cáp tín hiệu 2 pair 18 awg Cáp tín hiệu 3 pair 22 awg Cáp tín hiệu 4 pair 24 awg Được nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại công ty TNHH Altek...
Top