Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3

  1. L

    Hồ Chí Minh Tư Vấn Cấp [ Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng ] Hạng 1, 2, 3

    Xem chi tiết: Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3 Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1, hạng 2, hạng 3 do Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng – Bộ Xây Dựng – Sở Xây Dựng cấp theo quy định tại thông tư 08/2018/BXD và nghị định 100/2018/CP có giá trị hành nghề 5 năm trên toàn quốc. Hotline...
Top