Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

le tan doanh nghiep

  1. Q

    Toàn quốc Tổ chức lớp VĂN THƯ LƯU TRỮ - nghiệp vụ văn phòng

    KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ - HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Bạn đang làm văn thư – hành chính tại đơn vị Bạn muốn xin việc vào bộ phận văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng Bạn tốt nghiệp chuyên ngành khác và muốn tìm hiểu về nghiệp vụ văn thư lưu trữ Bạn muốn nâng cao kiến thức...
Top