Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

máy đếm tiền maxda bc 41 cao cấp

  1. M

    Hồ Chí Minh Máy đếm tiền Maxda BC 41

    I. THÔNG TIN MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA BC 41: Máy đếm tiền mới và cao cấp nhất hiện nay, áp dụng phương pháp kiểm giả hoàn toàn mới năm 2018 Máy băng tải dài, đếm các loại tiền Polymer và cotton, phân biệt tiền khác loại mệnh giá ( bao gồm tiền mệnh giá nhỏ trong mệnh giá lớn và ngược lại ), chế độ...
Top