Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

nghiep vu van thu

  1. quyengdvn

    Toàn quốc Tổ chức lớp VĂN THƯ LƯU TRỮ - nghiệp vụ văn phòng

    KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ - HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Kính gửi: Quý đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học ! Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 về việc Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn...
Top