Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

phi lê cá hồi

  1. H

    Bán Mua ngay Phi lê cá hồi tươi ngon!

    Phi lê cá hồi chính là miếng thịt cá được cắt/ lạng ra từ thân con cá dọc theo xương sống. Trước khi lọc, cá sẽ được loại bỏ vẩy cũng như nội tạng bên trong. Miếng cá sau khi lọc sẽ không bị dính những xương lớn dọc theo thân cá. Nhưng sẽ có sót lại một số xương nhỏ. Lúc này, người ta sẽ dùng...
Top