Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

xinda 2105f

  1. M

    Hồ Chí Minh Máy đếm tiền Xinda 2105F

    I. THÔNG TIN MÁY ĐẾM TIỀN XINDA 2105F NEW 2019. Đếm các loại tiền polymer và cotton, máy ngắn. Mặt số hiển thị lớn một mặt trên, một mặt dưới. Đếm chia mẻ siêu chuẩn (tách tờ theo ý muốn). Nhận biết và báo lẫn loại tiền không cùng mệnh giá ( bao gồm nhỏ trong lớn và ngược lại ). Hiển thị mệnh...
Top