Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

1 cổng rs232/422/585 sang ethernet

  1. CongtyBKAII

    Toàn quốc USR-M511: Bộ chuyển đổi Modbus Gateways 1 cổng RS232/422/585 sang Ethernet.

    USR-M511 là bộ chuyển đổi tín hiệu modbus gateway trang bị 1 cổng RS232/485 hoặc RS422 và 1 cổng Ethernet hỗ trợ Modbus RTU / ASCII và hiển thị dữ liệu trong trang web nội bộ. Nó cũng hỗ trợ trả lời truy vấn từ Modbus TCP Master. USR-M511 cung cấp một phương pháp linh hoạt để kiểm soát và giám...
Top