Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

1214

  1. A

    Toàn quốc Cung cấp thép dễ cắt gọt sum23, sum24l

    Thép dễ cắt gọt Sum24l/12L14 Free Cutting Steel Khái niệm: Thép dễ cắt gọt sum24l/12l14 là loại thép có kết cấu tiêu chuẩn chì - không chứa lưu huỳnh. Các yếu tố hợp kim trong thép cắt tự do như Se, chì có thể làm giảm sức kháng cắt và cải thiện độ hoàn thiện và độ chính xác của các chi tiết...
  2. A

    Toàn quốc Thép dễ cắt gọt sum23, sum24l, 1214

    Thép dễ cắt gọt Sum24l/12L14, Sum23 Khái niệm: Thép dễ cắt gọt sum24l/12l14, sum23 là một loại thép kết cấu tiêu chuẩn chì - không chứa lưu huỳnh (Thép tự động) của Mỹ. Các yếu tố hợp kim trong thép cắt tự do như Se, chì có thể làm giảm sức kháng cắt và cải thiện độ hoàn thiện và độ chính xác...
Top