35simn

  1. T

    Toàn quốc Mua Thép rèn 35SiMn/ A10352 giá rẻ ở đâu?

    - Tiêu chuẩn:Trung Quốc (GB), Nhật Bản (JIS), Mỹ (ASTM) - Kích thước: Dạng tấm: +Dày 1.5-80mm, Rộng <810mm -> Trạng thái cán nóng +Dày 80-1000mm, Rộng <1800mm-> Trạng thái rèn Dạng tròn: + Phi 10-80mm -> Trạng thái cán nóng +Phi từ 80-1000mm -> Trạng thái rèn Dài: 1000-12000mm Bề mặt...
Top