Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

4 kênh video

  1. BKAII

    Toàn quốc AOV-4V: Thiết bị chuyển đổi video sang quang - 4 Kênh video

    Bộ chuyển đổi video quang AOV-4V hỗ trợ chuyển đổi 4 kênh video sang quang. Thiết bị tương thích trực tiếp với các hệ thống camera NTSC, PAL và SECAM. Bộ chuyển đổi AOV-4V chuyên dùng trong các ứng dụng với camera fixed. Các Led hiển thị giúp người dùng dễ dàng quan sát trạng thái vận hành của...
Top