Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

4135

  1. chauduongsteel

    Toàn quốc Ứng dụng của các loại thép rèn

    ỨNG DỤNG CỦA THÉP RÈN Trong công nghiệp ô tô Trục bánh lái, trục bánh xe, tay dẫn hướng, đinh tán cầu, thanh truyền Tay biên, trục khuỷu, trục truyền động, càng gạt đổi số, bánh răng truyền động, bánh răng vi sai, trục phát động, khớp li hợp, khớp nối... Máy kéo và thiết bị nông nghiệp Bánh...
Top