Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

adam-4017+

  1. CongtyBKAII

    Toàn quốc ADAM-4017+: 8-ch Analog Input Module with Modbus

    ADAM-4017+ 8-ch Analog Input Module with Modbus của hãng Advantech đang được BKAII phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. ADAM-4017+ được thiết theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng. Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong...
Top