adam-4050

  1. CongtyBKAII

    Toàn quốc ADAM-4050: 15-ch Digital I/O Module

    ADAM-4050 là module remote I/O của hãng Advantech-Taiwan đang được BKAII phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Thiết bị hỗ trợ 7 tín hiệu đầu vào digital input và 8 tín hiệu đầu ra digital output. Đồng thời, ADAM-4050 hỗ trợ giao thức ASCII command thông dụng trong công nghiệp. Thiết bị...
Top