Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

adam-4510

  1. BKAII

    Toàn quốc ADAM-4510: Bộ lặp tín hiệu RS-422/485

    Bộ lặp tín hiệu ADAM-4510 là một sản phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp của hãng Advantech - Taiwan hiện được BKAII phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Bộ lặp tín hiệu ADAM-4510 đơn giản là khuếch đại hoặc tăng cường tín hiệu giúp kéo dài đường truyền RS485 dài hơn (lên tới...
Top