Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

aquaze

  1. linh linh

    Hồ Chí Minh Aquaze - potassium monopersulphate 50% - virkon , wirkon

    Potassium monopersulfate – Aquaze sát trùng, diệt khuẩn an toàn, phổ rộng (Hợp Chất Kali Monopersulfate) Tên gọi: Kali Monopersulfate, Potassium monopersulfate Công thức hóa học: 2KHSO5.KHSO4.K2SO4 Ngoại quan: Kali Monopersulfate là một dạng hạt màu hổng (màu trắng), chảy tự do và hòa tan...
Top