Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

bộ dò vòng từ

  1. CongtyBKAII

    Toàn quốc LD160: Bộ dò vòng từ phát hiện xe một kênh cho ứng dụng giao thông

    LD160 là bộ dò vòng từ một (1) kênh của hãng Procon được thiết kế riêng biệt cho các ứng dụng trong điều khiển giao thông. Bộ dò vòng từ được kết nối với dây dò vòng từ được chôn trên mặt đường. Khi có xe đi qua vòng dò từ, bộ dò vòng từ sẽ xuất một tín hiệu nhận biết ra chân output. LD160 tương...
  2. BKAII

    Toàn quốc LD200: Bộ dò vòng từ phát hiện xe hai kênh 220VAC

    LD200 là bộ dò vòng từ 2 kênh, giúp phát hiện sự kiện từ 2 vòng từ cùng lúc. LD200 là thiết bị chuyên dụng trong các ứng dụng phát hiện xe từ xa với đầu ra relay, nguồn 220VAC,... có thể nối trực tiếp làm tín hiệu điều khiển cho các barie, hoặc tương thích hầu hết với các đầu vào relay của các...
Top