Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

bộ máy phun thuốc tự chế đồng ruộng

  1. T

    Hà Nội Máy phun thuốc tự chế đồng ruộng phun tưới thuốc BVTV cây trồng

    Máy phun thuốc tự chế đồng ruộng ứng dụng cao trong ngành nông nghiệp, phun tưới cây ăn quả, phun thuốc sâu đồng ruộng, phun tưới thuốc BVTV cây trồng, rau cỏ, hoa màu chất lượng cao. Sáng chế bộ máy phun thuốc tự chế đồng ruộng giúp ích cho bà con nông dân Sinh ra trong gia đình làm nông, lớn...
Top