Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

bỏ thuốc lá

  1. N

    Toàn quốc Arena of Evolution: Chess Heroes

    “Nói không với thuốc lá” được một thời gian, đến giờ khi nhìn thấy khói thuốc anh Nguyễn Văn Lập, 43 tuổi ở Xã Vạn Ninh, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh chỉ còn cảm giác tiếc nuối cho ngày xưa anh đã đốt quá nhiều tiền vào đó. Anh Nguyễn Văn Lập, 43 tuổi Được nghe nhiều người kể về quá trình...
Top