Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

bàn lắp ráp sản phẩm

  1. Matech Viet Nam

    Toàn quốc BÀN THAO TÁC DÙNG TRONG ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM - BÀN THAO TÁC CÔNG NHÂN MATECH

    Bàn thao tác đóng gói sản phẩm, là bàn chuyên dùng cho bộ phận đóng gói, nó có thêm một số công dụng, chức năng cần thiết trong việc bao gói, đóng gói sản phẩm như: có thêm vị trí để thùng bìa carton, thanh treo cuộn màng, cắt cuộn màng, phần treo băng dính, để máy checkin, …. Matech Việt Nam...
Top