Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn
Muốn SPAM thì vào đây >> Facebook Group

báo cúp điện 2 chiều

  1. H

    Toàn quốc Báo cúp điện 1 chiều/ 2 chiều Kawasan

    THIẾT BỊ BÁO CÚP ĐIỆN Mùa khô hạn, nắng nóng dùng điện để chạy máy bơm tiêu thụ dùng cho bớm nước tưới, motor quạt giải nhiệt, máy tạo Oxy thông gió phục vụ cho Nông nghiệp, Sản xuất, rất cần thiết. Nếu cúp điện tình trạng khô hạn chết cây trồng, trang trại heo gà chết hàng loạt vì ngạt nóng...
Top