Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

bảo hiểm thất nghiệp

  1. EinvoiceVn

    Toàn quốc Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp là bao nhiêu?

    Căn cứ Điều 50, Luật Việc Làm thì người lao động được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thất nghiệp. Tuy nhiên, trợ cấp thất nghiệp người lao động nhận tối đa không quá 05...
Top