Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

béc tưới

  1. C

    Toàn quốc Dụng cụ tưới nước 8 tia

    Đầu tưới 8 tia R-70 * Chuyên tưới gốc cây ăn trái, cây công nghiệp,chậu cây, bồn hoa.. * Có khả năng điều chỉnh bán kính và lưu lượng. Flow Lưu lượng : Q = 45.7 - 88 (lit/h) Pressure...
  2. C

    Toàn quốc Bộ béc tưới 8 tia

    Bộ đầu tưới 8 tia + thân cắm * Chuyên tưới gốc cây ăn trái, cây công nghiệp,chậu cây, bồn hoa.. * Có khả năng điều chỉnh bán kính và lưu lượng. Flow Lưu lượng: Q = 45.7 - 88 (lit/h) Pressure Áp suất: P = 1.0 - 3.0 (bar) Radius Bán...
Top