Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

beck việt nam

  1. Đức-HPQ

    Toàn quốc Công tắc áp suất chính hãng Beck tại Việt Nam

    Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý cung cấp Cảm biến áp suất Beck. *Giới thiệu về Beck: Vào giữa những năm 1970, Beck đã phát triển các thị trường mới, mở rộng cơ sở khách hàng của mình bằng cách bổ sung nhiều lĩnh vực ứng dụng công nghiệp. Năm 1985, Beck giới thiệu một công tắc chênh lệch áp...
  2. D

    Toàn quốc Cảm biến đo chênh áp Beck Việt Nam

    Các Cảm biến đo chênh áp Beck Việt Nam của dòng 984 được sử dụng để đo áp suất chênh lệch, quá áp và chân không. Chúng cung cấp tới 8 dải áp suất và 2 tín hiệu đầu ra, có thể dễ dàng lựa chọn bằng công tắc chọn jumper hoặc quay. Để thích ứng tối ưu với ứng dụng, Cảm biến đo chênh áp Beck Việt...
Top