biển pano tấm lớn gắn lên tòa nhà máy quảng cáo

  1. Tatamimi shop

    Toàn quốc Biển quảng cáo nhà máy

    Biển quảng cáo nhà máy? Giống như các loại Biển tên công ty, Biển khách sạn, Biển nhà hàng khác… Biển quảng cáo nhà máy là loại Biển có tác dụng ghi rõ thông tin bao gồm tên nhà máy, địa chỉ, số điện thoại, số fax…của nhà máy. Chúng được làm từ nhiều vật liệu như Inox, mica, đồng, gỗ với nhiều...
Top