Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

biến tần abb acs355-03e-08a8-4 4kw

  1. Hùng Đỗ

    Toàn quốc Biến Tần Abb Acs355-03E-08A8-4 4Kw

    BIẾN TẦN ABB ACS355-03E-08A8-4 4KW 3P 380V (Tham khảo website: https://asitec.com.vn/san-pham/bien-tan-acs355-3-phase-380vac-4kw-acs355-03e-08a8-4.html ) Mã thiết bị: ACS355-03E-08A8-4 Mô tả: Biến tần ABB ACS355-03E-08A8-4; Công suất 4kW 8.8A; Cấp độ bảo vệ IP 20 (UL type 1), EMC...
Top