Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

bình tách lỏng chất lượng

  1. T

    Hồ Chí Minh Bình tách dầu, bình tách lỏng chất lượng, giá tốt

    Bình tách dầu, bình tách lỏng chất lượng, giá tốt Bình tách lỏng là thiết bị dùng để tách gas lỏng lẫn trong gas hơi. Tại sao phải tách lỏng? Bởi vì gas trước khi vào máy nén phải ở trạng hơi (thái bảo hòa khô hoặc hơi quá nhiệt) để máy nén nén hơi từ áp suất thấp lên áp suất cao. Máy nén chỉ...
Top