Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

bioamicus complete

  1. P

    Hồ Chí Minh Hà Nội BioAmicus Complete - sự kết hợp vượt trội chứa đến 10 chủng lợi khuẩn

    BioAmicus Complete một công thức vượt trội, tập trung hợp nhất 10 chủng lợi khuẩn đa dạng từ Lactobacillus và Bifidobacterium. Đây là hai nhóm vi khuẩn có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường tiêu hóa, được chính phủ Canada công nhận về tác dụng của chúng đối với nhiều vấn đề về...
Top