Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

biozyme

  1. V

    Toàn quốc Bán Biozyme-Enzyme tiêu hóa Hàn Quốc giúp tôm cá nhanh lớn giá sỉ

    Biozyme cải thiện sản xuất ở các loài khác nhau, cụ thể là cá da trơn, tôm, cá rô phi và 1 số loài khác. Thành phần: Cellulases........ 8,000,000 IU/Kg Xylanase............. 330,000 IU/Kg Phytases........ 62,000,000 IU/Kg Amylases............ 800,000 IU/Kg βLipase.................... 9,000...
  2. H

    Toàn quốc Cung cấp Biozyme nguyên liệu, enzyme tiêu hóa tăng trọng giá sỉ

    BIOZYME * Thành phần: Cellulase: 8,000,000 UI/kg Xylanase: 330,000 UI/kg Phytase: 62,000,000 UI/kg Amylase: 800.000 UI/kg Lipase: 11.000 UI/kg Protease: 10.000 UI/kg Pectinase: 13.000 UI/kg Β-lipase: 9.000UI/kg * Công dụng - Cải thiện khả năng tiêu hóa, tăng cường hấp thu khoáng. - Loại các yếu...
Top