bồn nhựa vuông nuôi cá

  1. maianhkd3

    Toàn quốc Bán Thùng làm hệ aquaponics, thùng làm hệ thủy sinh, thùng nuôi cá Koi

    Thùng làm hệ aquaponics, thùng làm hệ thủy sinh, thùng nuôi cá Koi Thùng nhựa nuôi cá được sản xuất với nhiều kích thước phù hợp với các không gian khác nhau: 100L(82 x 65 x 28cm), 200L(82 x 65 x 43cm), 300L(105 x 84 x 43cm), 500L(130 x 95 x 66cm), 750L(154 x 86 x 82cm). Thùng được làm từ nhựa...
Top