Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

bằng cđ chính quy

  1. Trần Trần

    Hà Nội Nhận bằng CĐ chính quy chuyên ngành tiếng Hàn Quốc đầu năm 2020

    NHẬN BẰNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC VÀO ĐẦU NĂM 2020 (BỔ SUNG HỒ SƠ XIN CẤP THẺ HDV QUỐC TẾ) 1. Đối tượng: Người đã có kiến thức tiếng Hàn, tốt nghiệp trung cấp trở lên (không phân biệt chuyên ngành) 2. Học phí: - 4.324,000/ 1 kỳ đối với học viên tốt nghiệp trung cấp...
Top