Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

bóng đèn ktp-22w

  1. ĐÈN BẮT MUỖI KTP

    Hồ Chí Minh Bình Dương Bóng đèn 11W chỉ dùng được cho đèn KTP-22W, không dùng được cho đèn DAEWOO

    Bóng 11W Bảo hành không Chỉ dùng được cho đè KTP-22W, không dùng được cho đèn DAEWOO
Top