Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

bóng tự động

  1. P

    Toàn quốc Bóng chữa cháy Elide fire

    Trọng lượng của hỗn hợp bột chữa cháy: 1,3kg (+/- 0,2kg). Trọng lượng của sản phẩm: 1,5kg (+/-0,2kg). NEC: 4,0g. Đường kính: 147mm Xung âm thanh cảnh báo: 120dB. Thời gian kích hoạt: từ 3s – 10s dưới ngọn lửa. Khoảng cách chữa cháy: 8 – 10m. Thành phần: Pyrotechnic, hợp chất pyrotechnic chữa...
Top