Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

các kỹ năng bmt

  1. T

    Hà Nội Để con phát triển toàn diện con cần có các loại kỹ năng gì?

    Cũng vì thiếu các loại kỹ năng không ít người không có việc làm hoặc khó xin được việc. Để thành công trong tương lai, cần bằng cấp tốt thôi là chưa đủ mà các loại kỹ năng cũng là yếu tố quyết định sự thành công hoặc thất bại trong tương lai. Một nghiên cứu cho thấy, những người thành công trong...
Top