Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

cách cúng ông địa và thần tài

  1. H

    Hồ Chí Minh Cách đặt bàn thờ thần tài ở cửa hàng và cách cúng ông địa

    Bàn thờ thần tài và ông địa Thần tài và ông địa là 2 vị thần cai quản tiền bạc và đất đai trong nhà. Vì thế việc lựa chọn bàn thờ cho các ông rất quan trọng và cần thiết để các ngài phù hộ cho gia chủ trong việc kinh doanh buôn bán làm ăn thuận lợi, may mắn. Thần tài Thần Tài là một vị thần...
Top