Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

càng kẹp phuy đơn

  1. thangnangvietnhat

    Toàn quốc Bộ kẹp gắp thùng phuy đơn 1 thùng phuy và đôi 2 thùng phuy

    Bộ kẹp phuy - Càng kẹp phuy - Bộ kẹp gắp thùng phuy sử dụng tích hợp cùng dòng xe nâng động cơ với thiết kế 1 mỏ kẹp (kẹp đơn) hoặc 2 mỏ kẹp (kẹp dôi) cứng cáp đảm bảo nâng hạ thùng phuy an toàn. Di chuyển linh hoạt cho quá trình nâng, hạ và xếp dỡ các loại thùng phuy sắt. Bộ kẹp thùng phuy được...
  2. thangnangvietnhat

    Hồ Chí Minh Bộ kẹp gắp thùng phuy đơn 1 thùng phuy và đôi 2 thùng phuy

    Bộ kẹp phuy - Càng kẹp phuy - Bộ kẹp gắp thùng phuy sử dụng tích hợp cùng dòng xe nâng động cơ với thiết kế 1 mỏ kẹp (kẹp đơn) hoặc 2 mỏ kẹp (kẹp dôi) cứng cáp đảm bảo nâng hạ thùng phuy an toàn. Di chuyển linh hoạt cho quá trình nâng, hạ và xếp dỡ các loại thùng phuy sắt. Bộ kẹp thùng phuy được...
Top