Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

cáo tín hiệu báo cháy 6x0.22

  1. D

    Hà Nội Cáp tín hiệu báo cháy chống nhiễu 6x0.22mm

    Cáp tín hiệu báo cháy chống nhiễu 6x0.22mm Quy cách: Cáp tín hiệu chống nhiễu 2 x 0.22mm2 Cáp tín hiệu chống nhiễu 4 x 0.22mm2 Cáp tín hiệu chống nhiễu 6 x 0.22mm2 Cáp tín hiệu chống nhiễu 8 x 0.22mm2 Cấu tạo: + Ruột 100‰ đồng + Lớp lá nhôm Al Foil chống nhiễu + Lớp lưới đồng đan chống nhiễu...
Top