Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

cáp 12×0.75

  1. T

    Đà Nẵng Cáp điều khiển 12 lõi, 12×0.5, 12×0.75, 12×1.0, 12×1.5, 12x2.5 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội

    Cáp điều khiển 12 lõi, 12×0.5, 12×0.75, 12×1.0, 12×1.5, 12x2.5 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội * Thông số cáp: - Số lõi: 12 lõi - Tiết diện dây: 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.5mm - Không chống nhiễu/ Có chống nhiễu - Cáp lõi mềm, nhiều sợi đồng nhuyễn: đồng 100% - Vỏ PVC ghi xám - Thương hiệu...
Top