Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

cáp 8 lõi chống nhiễu

  1. D

    Bình Dương Cáp điều khiển 8 lõi, 8×0.5, 8×0.75, 8×1.0, 8×1.5, 8x2.5 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội

    Cáp điều khiển 8 lõi, 8×0.5, 8×0.75, 8×1.0, 8×1.5, 8x2.5 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội * Thông số cáp: - Số lõi: 7 lõi - Tiết diện dây: 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.5mm - Không chống nhiễu/ Có chống nhiễu - Cáp lõi mềm, nhiều sợi đồng nhuyễn: đồng 100% - Vỏ PVC ghi xám - Thương hiệu: Altek...
Top