Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

cáp chậm cháy 2x1.0

  1. Q

    Toàn quốc Cáp chống cháy chống nhiễu FR 2x1.0

    Cáp chống cháy chống nhiễu FR 2x1.0 Cáp chống cháy chống nhiễu FR21000 là mã sản phẩm của cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 2x1.0 của Altek Kabel Cấu tạo cáp chống cháy: Mỗi lõi gồm 7 sợi đồng mềm được bao bọc bởi lớp vỏ LSZH (Low Smoke Zero Halogen – chất liệu chuyên dụng được sử dụng trong...
  2. Q

    Toàn quốc Cáp chống cháy chống nhiễu FR 2x1.0

    Cáp chống cháy chống nhiễu FR 2x1.0 Cáp chống cháy chống nhiễu FR21000 là mã sản phẩm của cáp tín hiệu chống cháy chống nhiễu 2x1.0 của Altek Kabel Cấu tạo cáp chống cháy: Mỗi lõi gồm 7 sợi đồng mềm được bao bọc bởi lớp vỏ LSZH (Low Smoke Zero Halogen – chất liệu chuyên dụng được sử dụng trong...
Top