Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

cáp đồng

  1. C

    Hà Nội mua thanh lý cáp điện, cáp đồng, cáp mạng, cáp viễn thông

    Công ty Kẻ Gỗ mua thanh lý các loại cáp điện : - Cáp đồng hạ thế, cáp đồng trung thế, cáp đồng cao thế. - Cáp đồng ngầm, cáp đồng treo...
Top