Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

cáp rs 485 1 pair 24awg (2x 0.25mm)

  1. D

    Hồ Chí Minh Đà Nẵng Cáp RS 485 1 pair 24awg (2x 0.25mm)

    Cáp RS 485 1 pair 24awg (2x 0.25mm) Số lõi: + 1Pair – 2 lõi vặn xoắn thành 1 cặp + 2Pair – 4 lõi vặn xoắn thành 2 cặp Tiết diện/mặt cắt danh định: + 18AWG tương đương 0.75mm2 + 22AWG tương đương 0.35mm2 + 24AWG tương đương 0.22mm2 Điện áp 300/500V Chống nhiễu: lá nhôm + lưới đồng đan xi mạ...
Top