Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

cáp sangjin 10x0.5mm

  1. nhucapdieukhien

    Toàn quốc Sangjin Control Cable 10 core x 0.5 SQMM không lưới chống nhiễu

    Cấu tạo : 1 - Conductor/ Phần lõi đồng dẫn điện 2 - Insulation/ Phần cách điện PVC 3 - Filler/ Phần độn 4 - Binder tape/ Băng bọc 5 - Inner sheath/ Lớp bọc màng nhôm 6 - Copper braid shield/ Lớp lưới dệt bằng đồng ( Loại có lưới ) 7 - Sheath/ Lớp vỏ ngoài PVC Đặc điểm : + Mỗi ruột gồm 20 sợi...
Top