Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

cáp tín hiệu 3 pair 18awg

  1. cáp điện ĐN

    Toàn quốc Bán Cáp điều khiển âm thanh chống nhiễu 3 pair 18AWG

    Được sử dụng rất phổ biến trong các hệ thống điện nhẹ của các tòa nhà như: Hệ thống quản lý tòa nhà thông minh BMS; hệ thống âm thanh thông báo PA; hệ thống kiểm soát ra vào Access Control; Hệ thống báo cháy Fire Alarm; Hệ thống liên lạc nội bộ Intercom; Chuông cửa Doorphone, điều khiển ánh sáng...
  2. Nhật Anh Dây Cáp

    Toàn quốc Bán Cáp âm thanh chống nhiễu 2 pair 18AWG, 3 pair 16AWG, 4 pair 20AWG

    Được sử dụng rất phổ biến trong các hệ thống điện nhẹ của các tòa nhà như: Hệ thống quản lý tòa nhà thông minh BMS; hệ thống âm thanh thông báo PA; hệ thống kiểm soát ra vào Access Control; Hệ thống báo cháy Fire Alarm; Hệ thống liên lạc nội bộ Intercom; Chuông cửa Doorphone, điều khiển ánh sáng...
Top