Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

cáp tín hiệu chống nhiễu 0.22mm

  1. OanhCapDien

    Toàn quốc Cáp tín hiệu chống nhiễu 0.22mm2

    Cáp tín hiệu chống nhiễu 0.22mm2 - Cáp tín hiệu chống nhiễu 2 lõi x 0.22mm2 - Cáp tín hiệu chống nhiễu 4 lõi x 0.22mm2 - Cáp tín hiệu chống nhiễu 6 lõi x 0.22mm2 - Cáp tín hiệu chống nhiễu 8 lõi x 0.22mm2 Dây tín hiệu vỏ đen, lưới đồng và lõi đồng có xi ma chống oxi hóa. Mọi chi tiết vui lòng...
Top