Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

capture card

  1. H

    Hồ Chí Minh Capture livestream unisheen uc3300hs dual hdmi/sdi usb 3.0

    Thiết Bị Capture Livestream Unisheen Dual HDMI/SDI USB 3.0 Unisheen Dual HDMI/SDI Livestream USB 3.0 cũng giống như những bộ capture khác là bắt tín hiệu video dạng số thành tín hiệu số thời gian thực. Đặc điểm nổi bật của Unisheen Dual HDMI/SDI Livestream USB 3.0 là tại cùng một thời điểm bạn...
Top