Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

cắt sét mạng rj45

  1. BKAII

    Toàn quốc Đà Nẵng FL45: Thiết bị cắt sét đường mạng RJ45

    FL45 là thiết bị cắt sét đường mạng RJ45 của hãng 3Onedata hiện đang được BKAII phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn IEC6 1000-4-5 và ITU-TK20&K21 được công nhận là chuẩn về chất lượng chống tăng áp đột ngột, FL45 được làm để đáp ứng bộ chống sét đột biến cao...
Top