Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

chia thừa kế

  1. T

    Hồ Chí Minh Thủ tục phân chia di sản thừa kế theo di chúc

    Di sản sau người chết để lại được chia theo thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại bao gồm tài sản riêng và phần tài sản trong khối tài sản chung với người khác. Di sản thừa kế có thể là hiện vật, tiền, giấy tờ trị giá được thành...
Top