Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

chiêu sinh lớp giảng viên đại học cao đẳng

  1. hai hau

    Hồ Chí Minh Khai giảng lớp nghiệp vụ sư phạm giảng viên Đại học Cao đẳng

    Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam xin thông báo MỞ LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG * Đối tượng đăng kí khóa học: 1. Giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sưphạm. 2. Những người đã qua đào tạo sư phạm nhưng chưa tham gia giảng dạy trong các...
Top